تبلیغات
apple id سایت شخصی مجید محمد مهدیزاده - احادیثی از معصومین در مورد جوانان
 
 
شما از طریق کدام آدرس به ما سر میزنید؟


پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

 
 
توضیح تصویر
سایت ما رو به اشتراک بذارید
وقتى كه لقمان پسرش را موعظه مى‏كرد ، به او گفت: « . . . اى پسرم! چیزهایى كه مى‏خواهى با آنها بر دشمنت چیره شوى، اینها باشند: پرهیز از محرّمات، برترى در دینت ، حفظ جوان‏مردى‏ات ، تكریم نفس خود تا به نافرمانى‏هاى خداى رحمان و اخلاق بد و كردار زشت، آلوده نگردد.رازت را پنهان كن و باطنت را نیكو گردان؛ چرا كه هر گاه چنین كردى ، در پناه خداوند خواهى بود تا از دستیازىِ دشمن بر نقطه ضعف تو و یا پى بردن او به لغزشت ، در امان بمانى . خود را از حیله دشمن، در امان نبین تا مبادا در برخى از حالات ، فریبش را بخورى . هر گاه توانست، به تو حمله مى‏كند و هیچ لغزشى را از تو نمى‏بخشد باید یكى از سلاح‏هایى كه تو در برابر دشمنت به كار مى‏گیرى، اعلان رضایت از او باشد. در جلب منفعت، بسیار را اندك، و در زیان دیدن ، كوچك را بزرگ بشمار» .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت امیر المؤمنین می فرماید:
شش چیز نیکوست،ولی از شش کس نیکو تر است:
1-عدل وداد نیکوست،ولی از زمامداران وامیران نیکوتر است.
2-صبر وبردباری نیکوست،امّا از فقرا نیکوتر است.
3-پارسایی وتقوا نیكوست،امّا ازعلما ودانشمندان نیكوتر است.
4-سخاوت وبخشش نیكوست،ولی ازثروتمندان نیكوتر است.
5-توبه وبه سوی خدا برگشتن نیكو وزیباست،امّا ازجوانان زیباتر است.
6-حیا وعفت،نیكوست،ولی اززنان نیكوتر است.

زبدة الاحادیث،ج2،ص127.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علی فرمود:
چه قدر نزدیك است دنیا به رفتن
وچه قدر نزدیك است پیری به جوانی
وچه قدر نزدیك است شك به بدگمانی.

غررالحكم،ص754.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت امیر المؤمنین فرمود:
مستی چهار قسم است:
1-مستی جوانی 2-مستی ثروت
3-مستی خواب 4-مستی ریاست.

تحف العقول،ص126.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام صادق به شیعیان توصیه می كند:
نوجوانان را دریابیدو به آنان حدیث ودین بیاموزید،پیش ازآن كه مرجئه(گروهی منحرف)برشما پیشدستی كرده وجوانان رابربایند.

محاسن برقی،ص605.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلیمان بن جعفر هُذَلی می گوید،امام صادق به من فرمود:
ای سلیمان!فتی وجوانمرد كیست!
عرض كردم قربانت گردم!جوانمرد پیش ماهمان جوان است.
حضرت فرمود:مگر نمی دانی كه اصحاب كهف همه بزرگسال بودند،
ولی بااین حال،خداوند درقرآن آنهارا به سبب ایمان وباور استوارشان
«جوانمرد»نامیده است.
ای سلیمان!هركس كه به خدا ایمان آورده وخویشتن دارباشد،او«جوانمرد»است.

تفسیرالبرهان،علامه بحرانی،ج2،ص456،حدیث11.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام موسی بن جعفراز پدران خویش،ازحضرت علی نقل می كندكه در
تفسیر آیهء«لا تنس نصیبك من الدنیا...»،فرمودند:
یعنی پنج چیزرا فراموش مكن وبیهوده از دست مده:
1-صحت وسلامتی            2-نیرو وتوانایی          3-فراغت وفرصت
4-جوانی                        5-نشاط وسرزنده بودن را 
تا به وسیلهء آنهاآخرت رابه دست آوری.

الحیاة،ج3،ص366،ح8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
الا مسها که در گرد و غبارید به اکسیر ولایت دل سپارید
طلا آنوقت طلای ناب گردد که در حرم ولایت آب گردد
نماز بی ولایت بی نمازیست تعبدنیست نوعی حقه بازیست

ولایت چیست در خون قوطه خوردن کلید سینه بر مولا سپردن

حسین ابن علی در خون شناکرد

مرا با این حقیقت آشنا کرد

ولایت بی بلا معنا ندارد

نجف بی کربلا معنا ندارد

ولی ظاهر وباطن کجایی

نقاب از چهرخود کی میگشایی

جهان مجذوب یه جو التیام است بیا موعود هنگام قیام است

زمان لبریز شوق و انتظار است بیا امشب شب قدر است مارا

زمین بر رجعتت امیدوار است علم دار تو در سطح است مارا

مجید محمدمهدیزاده